Monday, March 16, 2009

典來也典去

一向內歛的波子不善於表達自己愛食愛玩愛波媽(.....嘔.....)
的一面,
當遇著百年難得一遇波媽比新嘢佢玩時也不能按耐,
盡情發揮其狂野的一面.......去片