Friday, October 31, 2008

當傻貓遇著針筒......記住開聲聽呀!

估2個字.....................


.


.


.


.


怪叫


.


.


每次當我拎呢隻碗加針筒, 波子就o係我腳下不停轉不停叫, 佢要o支o支呀! 無論係益生菌, lysine, 甚至清水波子都好like o支o支嘅過程, 因為佢傻架...............wakakaka

Sunday, October 26, 2008

F A T 係我係我, 橫睇掂睇都係我, 無錯無錯.
.
.
.
.
波子其實都唔係好肥啫, 雖然佢身型係無腰無頸, 但都KEEP住14磅多dd, 日日食同一份量嘅糧, 聰聰有20磅先至得人驚呀!! *~*
(今日剪左眼毛先有眼見人咋)