Tuesday, September 15, 2009

康樂時間

尋晚打風聽到外面雨水打落窗的的嗒嗒聲幾鬼嘈

唔知係咪咁波子特別興奮玩到kit kit ka ka聲仲哼歌添

~~~~~典來也典去, 風聲教人掉眼水.........何時才可與它(玩具)團聚~~~~
~~~~~典來也典去, 我似顛左去.........今晚叫我好快睡去~~~~