Wednesday, January 17, 2007

自小結怨
謎團終於解開, Go Go從小已跟波仔結怨, 所以每次當Go Go遇見波仔都跟實佢

Monday, January 15, 2007

遲來的祝福


踏入2007年都已經過了半個月, 波媽現在才有空跟我一齊祝大家: 新年快樂!

希望每人和貓都開開心心, 希望"小虎"快d 來我家一起生活, 希望coolook家族每每皆是冠軍貓! YEAH!