Wednesday, January 17, 2007

自小結怨
謎團終於解開, Go Go從小已跟波仔結怨, 所以每次當Go Go遇見波仔都跟實佢

1 comment:

go go said...

波哥...
你在籠外
我在籠內
小時候你經常戲弄我
在籠外撩我玩
當我想跟你玩時
你就有咁遠跑咁遠
我記得你仲叫著
你捉我唔到.捉到俾個仙你去買貓糧.
呵呵...我終於破籠而出..
估唔到又碰頭喇
今次仲捉你唔到
呢個貓世界係好細咖
哈哈!!