Sunday, October 26, 2008

F A T 係我係我, 橫睇掂睇都係我, 無錯無錯.
.
.
.
.
波子其實都唔係好肥啫, 雖然佢身型係無腰無頸, 但都KEEP住14磅多dd, 日日食同一份量嘅糧, 聰聰有20磅先至得人驚呀!! *~*
(今日剪左眼毛先有眼見人咋)

3 comments:

爽媽 said...

嘩!好一攤肥美o既肥貓肉啊!好羨慕呢!我家只有排骨貓,too bad!!! :(

miss four said...

又係真係幾肥美, 不過...... 你估我屋企果件定你呢件肥美d?!

菲菲 said...

我愛豬腩肉丫!! *o*