Sunday, November 27, 2005

不識抬舉


有咁舒服o既床舖唔訓,係要訓凍冰冰o既窗檯,真係不識趣阿o靚仔!

1 comment:

Christy 媽 said...

波仔,做乜你兩兄妹都係咁架?有暖粒粒同軟綿綿o既床舖都唔瞓上去,係都要搵個凍冰冰o既地方打躉,搞到要D阿媽擔心你地冷親呀!

BOMA,波仔肯唔肯瞓張貓床呀?Christy連企上去都唔肯,我地最近係奶娘度買左張新o既毛毛老鼠床仔比佢,希望佢識貨啦!