Saturday, April 28, 2007

出籠記

今天是我第一次走出籠外,既有這個機會當然不會放過,東奔西跑用盡力氣去周圍跑,波哥也被嚇壞了!!
2 comments:

go 媽 said...

銀子好靚仔.最尾個張相抱著個花球.好似同波媽講......我真的愛妳

PA PA said...

銀子, 你個玩具得得地播, 幾時攞嚟玩吓? 我最鍾意羽毛波架!