Sunday, June 17, 2007

長生不老貓

3個月大的我跟現在5個月大的我沒有多大分別, 難道我永遠長不大的啊!!

1 comment:

MISS FOUR said...

Boma,

小貓咪最可愛應該是這個年紀這個時候, 可以KEEP住呢個MOMENT都係好難得; 不過唔知點解我哋都想佢哋快D大呢?