Saturday, December 10, 2005

爤訓貓
以為天氣凍了, 波子會鐘意訓有蓋o既床舖, 點知佢唔硬唔訓, 前排就訓窗檯, 今期就挑選了雜誌架, 仲要唔夠位訓掉埋隻美腳出來!!

1 comment:

爽媽 said...

波子,你真係好鬼肥嘟嘟呀!你睇你睇,最可愛係隻小肥腿都肥到漏o左出o黎呀!可愛死呀!