Thursday, April 13, 2006

發功


波子: 我究竟正在發.......音波功......fing頭功.......抑或........

波媽: 唔駛諗咁多, 你只係發甲乙丁功(.......?????欠丙呀) 整亂晒我張檯d野

2 comments:

miss four said...

波媽,

波記"曳"都好過大少"木獨"吖, 我寧願大少好似波記咁呀!

heidy said...

哇~波媽...你張枱d貴重財物呀!
手提電話兩個....
波子..小心d唔好敗家呀!