Sunday, April 30, 2006

波公公駕到


你地見到我仲唔下跪叫聲: 波公公您好!雖然而家死死下, 但過多兩日我就會咩事都無, 你地唔快下跪到時咪怪我唔客氣呀!Boma: 你地唔好見怪, 當一隻貓失去最寶貴東西o既時候係有點思覺失調, 有點狂妄, 比d時間佢啦!

5 comments:

ah song said...

波公公,你好!
小女子專誠o黎向你請安o架!
你無咩樹oYO嘛!!睇落你好似好攰咁喎!
聽你boma講,過兩日你就會好番架o刺,你好好抖O下啦!不打搞你了,小女子先行告退。

大少 said...

波...公公,
咁快就榮昇為公公, 奴才secret急向公公請安, 望公公早日康復!
小人日後去勢時, 還望公公多加提點!
唔阻公公靜心休養, 奴才先公告退!

jungle boy said...

波公公...go 仔向你請安.

不要介懷...做公公是我地唯一出路..遲早步你後塵...唉唉

Christy said...

波公公,妹子向你請安,我這般遲,都怪家中奴才出門,封鎖一切消息,還望不要見怪,希望你好好休息,早日康復...

heidy said...

波仔.....丫講錯野!
丫....波公公...等小女子heidy姐姐黎探視下你~~!

嗯...乖....好快無事架啦~!~