Tuesday, February 03, 2009

新鮮羽毛剛過去的星期日波媽帶了新玩具返黎,

係Shirley姐姐送架, 多謝Shirley姐姐先,

比個機會我做運動,如果唔係有新玩具,

波媽懶到死唔同我玩架!!

6 comments:

菲菲 said...

波子都玩得好懶下喎!:p

Wendy Tso said...

Y Y tell me why.......波子廋左既? 去左幫襯瑪花???

波媽 said...

菲菲,波子係貓似主人形呀,一樣咁懶 XDD
奶娘,佢唔係去瑪花,係必瘦站,HAHA!!! 佢肥返架嘞,今晚磅左話你知.

Cret Cret & Pa Pa & ToToRo said...

係啦, 佢瘦左喎我都覺得! 尋晚我老公都覺得阿cret都瘦左d, 個肚好似jungle咁lift左d呀!
我都要多謝shirley姐姐, 阿b都玩得好雀躍呀, 不過我仲懶, 咩都冇拍到!

爽媽 said...

我吾止覺得波仔瘦咗, 我仲覺得波仔後生咗, 個樣bb仔樣咗, 可愛咗!!吾得, 我要快d去探下佢先得!!!等我呀波仔.....

威簾老豆 said...

波子跳完起身好似好快墜番落咁嘅? 應該唔係瘦咗好多! 下次試吓去纖形22跳 '舞晒脂肪'療程, 效果應該好D.

P.S. 我地都多謝Shirley姐姐